Mục được đánh dấu với thẻ "ảnh khỏa thân của ngân 98 và mon 2k":

 098.353.0606