Mục được đánh dấu với thẻ "bộ ảnh khỏa thân của ngân 98 và mon 2k":

 098.353.0606