Mục được đánh dấu với thẻ "người có 2 bộ phận sinh dục nam và nữ":

 098.353.0606